Plan:
Bestemmingsplan Beuningse Plas / Uitbreiding Waterplas
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018522-
Artikel 14. Titel

Het plan, waarvan deze voorschriften deel uitmaken, kan worden aangehaald als:

"Bestemmingsplan Beuningse Plas / Uitbreiding Waterplas".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beuningen

op 16 oktober 2007……………………….

De griffier, De voorzitter,