Plan:
Bestemmingsplan Beuningse Plas / Uitbreiding Waterplas
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018522-
Artikel 9. Gebruiksbepaling
  1. Het is verboden de in dit bestemmingsplan bedoelde gronden en opstallen te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met de bestemming.
  2. Als gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval beschouwd:
    1. het gebruik van de gronden en opstallen voor detailhandel;
    2. het gebruik van gronden en opstallen voor een seksinrichting;
  3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het in lid a. vervatte verbod, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
  4. Overtreding van het bepaalde in lid a. is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a onder 2  van de 59 van de Wet op de economische delictenRuimtelijke Ordening.