Plan:
Bestemmingsplan Beuningse Plas / Uitbreiding Waterplas
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018522-
Artikel 7. Milieu en veiligheid

Voor zover gronden zijn gelegen binnen een afstand van 75 meter uit de op as van de op de plankaart aangegeven A73 zijn nieuw op te richten gebouwen niet toegestaan, tenzij de wegbeheerder schriftelijk heeft medegedeeld dat tegen het oprichten van de betreffende gebouwen geen bezwaren bestaan.