Plan:
Bestemmingsplan Beuningse Plas / Uitbreiding Waterplas
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018522-
Artikel 5. Water en natuurontwikkeling
Inhoudsopgave
5.1 Doeleindenomschrijving

De als "Water en natuurontwikkeling" op de plankaart aangegeven gronden zijn primair bestemd voor:

  • water;
  • natuurontwikkeling;
  • boomgaarden en overige groenvoorzieningen;
  • openbaar recreatief medegebruik;
  • openbare fiets-, voet- en ruiterpaden;
  • erfontsluiting ten behoeve van de bestemming "Wonen";
  • watergang op of nabij de op de plankaart opgenomen aanduiding "hoofdwatergang";

Een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.
Ten dienste van deze doeleinden zijn de gronden, voor zover gelegen binnen een afstand van 40 meter uit de grens met de bestemming "Waterplas", tevens bestemd voor zandwinning.
Een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

5.2 Bebouwing en andere voorzieningen

Binnen de als "Water en natuurontwikkeling" op de plankaart aangegeven gronden zijn alleen toegestaan andere bouwwerken en voorzieningen, die ten dienste staan van deze bestemming.

5.2.1. Voorzieningen
  • De oppervlakte aan landzones mag niet minder dan 40 % en niet meer dan 80 % van het bestemmingsvlak beslaan.

5.2.2. Bebouwing

De bebouwing dient te voldoen aan de volgende eisen:

De tabel "5.2.2: bebouwing" is voor de webeditie opgenomen in de PDF Bijlagen bij voorschriften