Plan:
Bestemmingsplan Beuningse Plas / Uitbreiding Waterplas
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018522-
Artikel 3. Verkeers- en verblijfsdoeleinden
Inhoudsopgave
3.1 Doeleindenomschrijving

De als "Verkeers- en verblijfsdoeleinden" op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor verblijfs-, verkeers- en groenvoorzieningen, met inbegrip van fiets- en voetpaden, bermen, water, parkeerplaatsen en voorzieningen van openbaar nut. Een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2 Bebouwing en voorzieningen

Binnen de als "Verkeers- en verblijfsdoeleinden" op de plankaart aangegeven gronden mogen alleen worden opgericht gebouwen, andere bouwwerken en voorzieningen, die ten dienste staan van deze bestemming. Verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan.

De bebouwing dient te voldoen aan de volgende eisen:

De tabel "3.2: bebouwing en voorzieningen" is voor de webeditie opgenomen in de PDF Bijlagen bij voorschriften