Plan:
Bestemmingsplan Beuningse Plas / Uitbreiding Waterplas
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018522-
Artikel 2. Wijze van meten

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

Inhoudsopgave
1. bebouwde oppervlakte:

de buitenwerks gemeten oppervlakte van het binnen het bestemmingsoppervlak staande c.q. op te richten gebouw, gebouwencomplex of overkapping, gemeten boven peil, met dien verstande dat dakoverstekken die, gemeten uit de gevel van het gebouw, meer dan één meter uitsteken tevens worden meegerekend;

2. bebouwingshoogte / hoogte:

de hoogte in meters van het hoogste punt van een bouwwerk, gemeten vanaf peil, met dien verstande, dat bij de berekening van de bebouwingshoogte van een gebouw, schoorstenen, liftschachten, lichtkoepels en dergelijke ondergeschikte en bij een gebouw noodzakelijk behorende bouwdelen buiten beschouwing blijven; antennes worden niet begrepen onder deze ondergeschikte bouwdelen;

3. goothoogte:

de hoogte in meters van de druiplijn, de bovenkant van de goot, het boeiboord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel, gemeten vanaf peil;

4. inhoud:

de buitenwerkse inhoud van een gebouw of een gebouwencomplex, gemeten boven peil.