Plan:
Bestemmingsplan Beuningseplan De Rietlanden
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000014488-
Artikel 7. dubbeltelbepaling

Grond welke eenmaal in aanmerking is of moest worden genomen bij het verlenen van een bouwvergunning, blijft bij latere bouwplannen buiten beschouwing.