Plan:
Bestemmingsplan Beuningseplan De Rietlanden
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000014488-
Artikel 4. groenvoorzieningen
Inhoudsopgave
4.1 Doeleindenomschrijving

De als "Groenvoorzieningen" op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen met inbegrip van speelplekken en langzaamverkeersroutes, alsmede voor water en voorzieningen van openbaar nut.
Een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

4.2 Bebouwing

Binnen de als "Groenvoorzieningen" op de plankaart aangegeven gronden mogen alleen worden opgericht gebouwen, andere bouwwerken en voorzieningen, die ten dienste staan van deze bestemming. De bebouwing dient tevens te voldoen aan de volgende eisen:

De tabel "4.2: bebouwing" is voor de webeditie opgenomen in de PDF Bijlagen bij voorschriften