Plan:
Bestemmingsplan Beuningseplan De Rietlanden
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000014488-
Artikel 3. verkeer en groen
Inhoudsopgave
3.1 Doeleindenomschrijving

De als "Verkeer en groen" op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor verblijfs-, verkeers- en groenvoorzieningen, met inbegrip van fiets- en voetpaden, bermen, parkeerplaatsen, speelplekken en voorzieningen van openbaar nut.
Een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2 Bebouwing en voorzieningen

Binnen de als "Verkeer en groen" op de plankaart aangegeven gronden mogen alleen worden opgericht gebouwen, andere bouwwerken en voorzieningen, die ten dienste staan van deze bestemming. Verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan.

De bebouwing dient te voldoen aan de volgende eisen:

De tabel "3.2: bebouwing en voorzieningen" is voor de webeditie opgenomen in de PDF Bijlagen bij voorschriften