Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 1
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380-
Artikel 12. beschermingszone molenbiotoop

Op de gronden die zijn gelegen binnen de op de plankaart aangeduide "100 m beschermingszone molenbiotoop" dienen de belangen van de bestaande molen als werktuig en beeldbepalend element in acht te worden genomen.
Om deze belangen te behartigen, geldt als voorwaarde bij het nieuw oprichten binnen deze beschermingszone van bouwwerken met een grotere bebouwingshoogte dan 2,50 meter dat deze de genoemde belangen van de molen niet onevenredig mogen aantasten.