Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 1
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380-
Voorschriften

Inhoudsopgave
 1. PARAGRAAF I. DEFINITIES
  1. Artikel 1. begripsbepalingen
   1. 1. bestemmingsplan of plan:
   2. 2. plankaart:
   3. 3. A-watergang:
   4. 4. aan huis verbonden bedrijf:
   5. 5. aan huis verbonden beroep:
   6. 6. ander bouwwerk:
   7. 7. bebouwing:
   8. 8. bebouwingsgrens:
   9. 9. bestaand:
   10. 10. bestemmingvlak:
   11. 11. bouwen:
   12. 12. bouwwerk:
   13. 13. bouwlaag:
   14. 14. bouwperceel:
   15. 15. bouwwijze:
   16. 16. bijgebouw:
   17. 17. bijzondere detailhandel:
   18. 18. detailhandel:
   19. 19. dienstverlening:
   20. 20. gebouw:
   21. 21. hoofdgebouw:
   22. 22. kantoor:
   23. 23. praktijkruimte:
   24. 24. seksinrichting:
   25. 25. vlonder:
   26. 26. voorgevel(s):
   27. 27. voorgevelrooilijn:
   28. 28. Wet op de Ruimtelijke Ordening (W.R.O.):
   29. 29. woning:
   30. 30. woningblok:
   31. 31. Woningwet:
   32. 32. zone bijgebouwen:
   33. 33. zone geen gebouwen toegestaan:
   34. 34. zone hoofdgebouwen:
  2. Artikel 2. wijze van meten
   1. 1. afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:
   2. 2. bebouwde oppervlakte
   3. 3. bebouwingshoogte / hoogte:
   4. 4. bebouwingspercentage:
   5. 5. goothoogte:
   6. 6. inhoud:
 2. PARAGRAAF II. BESTEMMINGEN
  1. Artikel 3. verkeer en groen
   1. 3.1 Doeleindenomschrijving
   2. 3.2 Bebouwing en voorzieningen
   3. 3.3 Wijzigingsbevoegdheid
  2. Artikel 4. groenvoorzieningen
   1. 4.1 Doeleindenomschrijving
   2. 4.2 Bebouwing
   3. 4.3 Wijzigingsbevoegdheid
  3. Artikel 5. woongebied
   1. 5.1 Doeleindenomschrijving
   2. 5.2 Bebouwing
   3. 5.3 Vrijstellingen
   4. 5.4 Nadere eisen
  4. Artikel 6. autoboxen
   1. 6.1 Doeleindenomschrijving
   2. 6.2 Bebouwing
  5. Artikel 7. bijzondere voorzieningen
   1. 7.1 Doeleindenomschrijving
   2. 7.2 Bebouwing
  6. Artikel 8. Bedrijven
   1. 8.1 Doeleindenomschrijving
   2. 8.2 Bebouwing
   3. 8.3 Vrijstellingen
  7. Artikel 9. molen
   1. 9.1 Doeleindenomschrijving
   2. 9.2 Bebouwing
  8. Artikel 10. openbaar nut
   1. 10.1 Doeleindenomschrijving
   2. 10.2 Bebouwing
  9. Artikel 11. leidingen (dubbelbestemming)
   1. 11.1 Doeleindenomschrijving
   2. 11.2 Bebouwing
   3. 11.3 Aanlegvergunning
   4. 11.4 Vrijstelling t.b.v. oprichten bouwwerken voor de overige bestemmingen
 3. PARAGRAAF III. AANVULLENDE BEPALINGEN
  1. Artikel 12. beschermingszone molenbiotoop
  2. Artikel 13. dubbeltelbepaling
  3. Artikel 14. gebruiksbepaling
  4. Artikel 15. algemene vrijstellingsbevoegdheid
  5. Artikel 16. procedureregels
   1. 16.1 Bij vrijstelling.
   2. 16.2 Bij wijziging
  6. Artikel 17. Vergunningvrije bouwwerken
  7. Artikel 18. overgangsbepaling
  8. Artikel 19. titel