Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 2
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380b-
PARAGRAAF II. BESTEMMINGE N
Inhoudsopgave
 1. Artikel 3. Verkeer en groen
  1. 3.1 Doeleindenomschrijving
  2. 3.2 Bebouwing en voorzieningen
   1. 3.2.1. Binnen de als "Verkeer en groen" op de plankaart ....
   2. 3.2.2. Verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan.
  3. 3.3 Wijzigingsbevoegdheid
   1. 3.3.1. Wijziging ten behoeve van jongerenontmoetingsplekken
   2. 3.3.2. Wijziging ten behoeve van hondenuitlaatplaatsen
 2. Artikel 4. Groenvoorzieninge N
  1. 4.1 Doeleindenomschrijving
  2. 4.2 Bebouwing
  3. 4.3 Wijzigingsbevoegdheid
   1. 4.3.1. Wijziging ten behoeve van jongerenontmoetingsplekken
   2. 4.3.2. Wijziging ten behoeve van hondenuitlaatplaatsen
 3. Artikel 5. Woongebied
  1. 5.1 Doeleindenomschrijving
  2. 5.2 Bebouwing
   1. 5.2.1. Situering hoofdgebouwen, bijgebouwen en andere bouwwerken
   2. 5.2.2. Maatvoering woningen, bijgebouwen, en andere bouwwerken
  3. 5.3 Vrijstellingen
   1. 5.3.1. Vrijstelling maatvoering woningtypen K, R en S
   2. 5.3.2. Vrijstelling maatvoering bijgebouwen
   3. 5.3.3. Vrijstelling hoogtemaatvoering bijgebouwen in de zone bijgebouwen op grotere percelen
   4. 5.3.4. Vrijstelling bebouwingshoogte aangebouwde bijgebouwen
   5. 5.3.5. Vrijstelling aan huis verbonden beroepen en bedrijven
   6. 5.3.6. Vrijstelling oppervlakte bijgebouwen in zone bijgebouwen
 4. Artikel 6. Autoboxen
  1. 6.1 Doeleindenomschrijving
  2. 6.2 Bebouwing
   1. 6.2.1. Situering gebouwen en andere bouwwerken
   2. 6.2.2. Maatvoering autoboxen en andere bouwwerken
 5. Artikel 7. Bijzondere voorzieningen
  1. 7.1 Doeleindenomschrijving
  2. 7.2 Bebouwing
   1. 7.2.1. Situering gebouwen en andere bouwwerken
   2. 7.2.2. Maatvoering gebouwen en andere bouwwerken
  3. 7.3 Vrijstelling
   1. 7.3.1. Vrijstelling andere vorm van bijzondere voorziening
 6. Artikel 8. Bedrijven
  1. 8.1 Doeleindenomschrijving
  2. 8.2 Bebouwing
   1. 8.2.1. Situering gebouwen en andere bouwwerken
   2. 8.2.2. Maatvoering gebouwen en andere bouwwerken
 7. Artikel 9. Sport en recreatie
  1. 9.1 Doeleindenomschrijving
  2. 9.2 Bebouwing
   1. 9.2.1. Situeringseisen gebouwen en andere bouwwerken
   2. 9.2.2. Maatvoeringseisen gebouwen en andere bouwwerken
  3. 9.3 Vrijstelling
   1. 9.3.1. Vrijstelling GSM-masten
 8. Artikel 10. Openbaar nut
  1. 10.1 Doeleindenomschrijving
  2. 10.2 Bebouwing
 9. Artikel 11. Leidingen (dubbelbestemming)
  1. 11.1 Doeleindenomschrijving
  2. 11.2 Bebouwing
  3. 11.3 Aanlegvergunning
   1. 11.3.1. Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden....
   2. 11.3.2. Het onder 11.3.3. vervatte verbod geldt niet voor....
   3. 11.3.3. De in 11.1.1. genoemde vergunning kan slechts worden....
  4. 11.4 Vrijstelling t.b.v. oprichten bouwwerken voor de overige bestemmingen