Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 2
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380b-
Artikel 6. Autoboxen
Inhoudsopgave
6.1 Doeleindenomschrijving

De als "Autoboxen" op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor stallingruimten ten behoeve van woondoeleinden.

6.2 Bebouwing

De bouwmogelijkheden zijn begrensd door het opnemen van situerings- en maatvoeringseisen voor gebouwen en andere bouwwerken.

6.2.1. Situering gebouwen en andere bouwwerken

De situering van gebouwen en andere bouwwerken is beperkt tot bepaalde zones. Daartoe zijn op de plankaart een "zone bijgebouwen" en een "zone geen gebouwen toegestaan" aangegeven.

 1. Autoboxen
  Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan als het autoboxen zijn en mogen alleen worden uitgebreid en/of gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "zone bijgebouwen".
 2. Andere bouwwerken
  andere bouwwerken – met uitsluiting van verkooppunten voor motorbrandstoffen, antennemasten en schotelantennes – mogen uitsluitend worden uitgebreid en/of gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "zone bijgebouwen" en/of de "zone geen gebouwen toegestaan".

6.2.2. Maatvoering autoboxen en andere bouwwerken

In dit artikellid worden de mogelijkheden zoals genoemd in 6.2.1. verder begrensd door de maatvoering van gebouwen en andere bouwwerken te beperken.

 1. Autoboxen
  De gronden binnen de "zone bijgebouwen" mogen geheel worden volgebouwd, waarbij voorts geldt dat de bebouwingshoogte voor autoboxen niet meer dan 3 m mag bedragen en de bebouwde oppervlakte per autobox maximaal 18 m2 mag zijn.

 1. Andere bouwwerken
  Andere bouwwerken mogen niet hoger zijn dan 1 m.