Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 4
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380d-
Artikel 9. openbaar nut
Inhoudsopgave
9.1 Doeleindenomschrijving

De als "Openbaar nut" op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor doeleinden van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes en pompgebouwtjes en gebouwen voor de telecommunicatie.
Een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

9.2 Bebouwing

Gebouwen mogen alleen worden gebouwd op gronden gelegen binnen de op de plankaart aangegeven "zone gebouwen".
Voor gebouwen geldt dat de bebouwingshoogte maximaal 5 m mag bedragen, met dien verstand dat ter plaatse van de aanduiding "telecommunicatiegebouw" de bebouwingshoogte niet meer mag zijn dan 6,5 m en de goothoogte niet meer dan 3,5 m; voor andere bouwwerken bedraagt de bebouwingshoogte maximaal 2 m, behalve voor lichtmasten die maximaal 9 meter hoog mogen zijn.