Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 4
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380d-
Artikel 8. Bedrijven
Inhoudsopgave
8.1 Doeleindenomschrijving

De als "Bedrijven" op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor:

 • praktijkruimten ter plaatse van de aanduiding "praktijkruimten";
 • een praktijkruimte ter plaatse van de aanduiding "praktijkruimte";
 • een kantoor ter plaatse van de aanduiding "kantoor";

een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

Nadere detaillering van de doeleinden

 1. Op eigen terrein of in de directe omgeving dient voldoende parkeergelegenheid aanwezig te zijn.
 2. Uitsluitend ter plaatse van het bestemmingsvlak met de aanduiding "praktijkruimte" is binnen het betreffende bestemmingsvlak één bedrijfswoning toegestaan.

8.2 Bebouwing

De bouwmogelijkheden zijn begrensd door het opnemen van situerings- en maatvoeringseisen voor gebouwen en andere bouwwerken.

8.2.1. Situering gebouwen en andere bouwwerken

De situering van gebouwen en andere bouwwerken is beperkt tot bepaalde zones. Daartoe zijn op de plankaart een "zone hoofdgebouwen", en een "zone geen gebouwen toegestaan" aangegeven.

 1. Gebouwen
  Hoofdgebouwen en bijgebouwen mogen alleen worden uitgebreid en/of gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen".
 2. Andere bouwwerken en aan gebouwen aan te bouwen kleine bouwwerken.
  Andere bouwwerken en aan gebouwen aan te bouwen kleine bouwwerken – zoals portieken, erkers en balkons – mogen uitsluitend worden uitgebreid en/of gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen" en/of de "zone geen gebouwen toegestaan".

8.2.2. Maatvoering gebouwen en andere bouwwerken

In dit artikellid worden de bouwmogelijkheden zoals genoemd in 8.2.1. verder begrensd door de maatvoering van gebouwen en andere bouwwerken te beperken.
De gronden gelegen binnen de "zone hoofdgebouwen" mogen geheel worden volgebouwd. Voor het overige dienen de gronden toegestane bouwwerken dienen te voldoen aan de volgende tabel:

De tabel "8.2.2.: maatvoering gebouwen en andere bouwwerken" is voor de webeditie opgenomen in de PDF Bijlagen bij voorschriften