Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 3
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380c-
Artikel 9. Openbaar nut
Inhoudsopgave
9.1 Doeleindenomschrijving

De als "Openbaar nut" op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor doeleinden van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, pompgebouwtjes en gebouwen voor de telecommunicatie.
Een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

9.2 Bebouwing

Voor gebouwen geldt dat de bebouwingshoogte maximaal 5 m mag bedragen; voor andere bouwwerken bedraagt de bebouwingshoogte maximaal 2 m, behalve voor lichtmasten die maximaal 9 meter hoog mogen zijn.