Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 3
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380c-
Artikel 6. Autoboxen
Inhoudsopgave
6.1 Doeleindenomschrijving

De als "Autoboxen" op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor stallingruimten ten behoeve van woondoeleinden.

6.2 Bebouwing

De situering van gebouwen en andere bouwwerken is beperkt tot het op de plankaart aangegeven bestemmingsvlak.

6.2.1. Situering gebouwen en andere bouwwerken

De situering van gebouwen en andere bouwwerken is beperkt tot bepaalde zones. Daartoe zijn op de plankaart een "zone bijgebouwen" en een "zone geen gebouwen toegestaan" aangegeven.

 1. Autoboxen
  Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan als het autoboxen zijn en mogen alleen worden uitgebreid en/of gebouwd binnen het op de plankaart aangegeven bestemmingsvlak.
 2. Andere bouwwerken
  andere bouwwerken – met uitsluiting van verkooppunten voor motorbrandstoffen, antennemasten en schotelantennes – mogen uitsluitend worden uitgebreid en/of gebouwd binnen het op de plankaart aangegeven bestemmingsvlak.

6.2.2. Maatvoering autoboxen en andere bouwwerken

In dit artikellid worden de mogelijkheden zoals genoemd in 6.2.1. verder begrensd door de maatvoering van gebouwen en andere bouwwerken te beperken.

 1. Autoboxen
  De gronden binnen de "zone bijgebouwen" mogen geheel worden volgebouwd, waarbij voorts geldt dat de bebouwingshoogte voor autoboxen niet meer dan 3 m mag bedragen en de bebouwde oppervlakte per autobox maximaal 18 m2 mag zijn.
 2. Andere bouwwerken
  Andere bouwwerken mogen niet hoger zijn dan 1 m.