Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 3
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380c-
Voorschriften

Inhoudsopgave
 1. PARAGRAAF I.
  1. Artikel 1. Begripsbepalingen
   1. 1. bestemmingsplan of plan:
   2. 2. plankaart:
   3. 3. A-watergang:
   4. 4. aan huis verbonden bedrijf:
   5. 5. aan huis verbonden beroep:
   6. 6. ambachtelijk bedrijf:
   7. 7. ander bouwwerk:
   8. 8. bebouwing:
   9. 9. bebouwingsgrens:
   10. 10. bestaand:
   11. 11. bestemmingsvlak:
   12. 12. bouwen:
   13. 13. bouwwerk:
   14. 14. bouwlaag:
   15. 15. bouwperceel:
   16. 16. bouwwijze:
   17. 17. bijgebouw:
   18. 18. coffeeshop:
   19. 19. detailhandel:
   20. 20. dienstverlening:
   21. 21. gebouw:
   22. 22. hoofdgebouw:
   23. 23. horecabedrijf:
   24. 24. kantoor:
   25. 25. praktijkruimte:
   26. 26. schildersbedrijf:
   27. 27. seksinrichting:
   28. 28. vlonder:
   29. 29. voorgevel(s):
   30. 30. voorgevelrooilijn:
   31. 31. Wet op de Ruimtelijke Ordening (W.R.O.):
   32. 32. woning:
   33. 33. woningblok:
   34. 34. Woningwet:
   35. 35. zone bijgebouwen:
   36. 36. zone hoofdgebouwen:
   37. 37. zone geen gebouwen toegestaan:
  2. Artikel 2. Wijze van meten
   1. 1. afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:
   2. 2. bebouwde oppervlakte:
   3. 3. bebouwingshoogte / hoogte:
   4. 4. bebouwingspercentage:
   5. 5. goothoogte:
   6. 6. inhoud:
 2. PARAGRAAF II. BESTEMMINGEN
  1. Artikel 3. Verkeer en groen
   1. 3.1 Doeleindenomschrijving
   2. 3.2 Bebouwing en voorzieningen
   3. 3.3 Wijzigingsbevoegdheid
  2. Artikel 4. Groenvoorzieningen
   1. 4.1 Doeleindenomschrijving
   2. 4.2 Bebouwing
   3. 4.3 Wijzigingsbevoegdheid
  3. Artikel 5. Woongebied
   1. 5.1 Doeleindenomschrijving
   2. 5.2 Bebouwing
   3. 5.3 Vrijstellingen
   4. 5.4 Nadere eisen
  4. Artikel 6. Autoboxen
   1. 6.1 Doeleindenomschrijving
   2. 6.2 Bebouwing
  5. Artikel 7. Bijzondere voorzieningen
   1. 7.1 Doeleindenomschrijving
   2. 7.2 Bebouwing
   3. 7.3 Vrijstelling
  6. Artikel 8. Bedrijven
   1. 8.1 Doeleindenomschrijving
   2. 8.2 Bebouwing
   3. 8.3 Vrijstellingsbevoegdheid
   4. 8.4 Nadere eisen
  7. Artikel 9. Openbaar nut
   1. 9.1 Doeleindenomschrijving
   2. 9.2 Bebouwing
  8. Artikel 10. Leidingen (dubbelbestemming)
   1. 10.1 Doeleindenomschrijving
   2. 10.2 Bebouwing
   3. 10.3 Aanlegvergunning
   4. 10.4 Vrijstelling t.b.v. oprichten bouwwerken voor de overige bestemmingen
  9. Artikel 11. Archeologisch waardevol gebied (dubbelbestemming)
   1. 11.1 Doeleindenomschrijving
   2. 11.2 Bebouwing
   3. 11.3 Aanlegvergunning
   4. 11.4 Vrijstelling t.b.v. oprichten bouwwerken voor de overige bestemmingen
 3. PARAGRAAF III. AANVULLENDE BEPALINGEN
  1. Artikel 12. Dubbeltelbepaling
  2. Artikel 13. Gebruiksbepaling
  3. Artikel 14. Algemene vrijstellingsbevoegdheid
  4. Artikel 15. Procedureregels
   1. 15.1 Bij vrijstelling
   2. 15.2 Bij wijziging
  5. Artikel 16. Vergunningvrije bouwwerken
  6. Artikel 17. Overgangsbepaling
  7. Artikel 18. Titel